• 1

Ubezpieczenia Życiowe i Majątkowe

Dla wszystkich osób zainteresowanych zabezpieczeniem siebie, najbliższych, pracowników firmy lub mienia proponujemy:

  • polisy NNW indywidualne, grupowe lub pracownicze – polisy te w zależności od wybranych opcji chronią osoby ubezpieczone m. in. od następstw zdarzeń losowych, wypadków, chorób, rekompensują koszty pobytu w szpitalu itp.
  • polisy turystyczne z pakietem assistance – przeznaczone na czas wyjazdów zagranicznych (również w celach zarobkowych) pokrywają m.in. koszty leczenia, transportu chorego, pomocy powypadkowej, akcji ratowniczej itp.
  • ubezpieczenia mieszkań i domów
  • ubezpieczenia dla firm – szeroki zakres ochrony zarówno w zakresie OC, jak i zabezpieczenia mienia firmowego przed wieloma różnymi ryzykami
  • obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z nami - KONTAKT